Děčínský symfonický orchestr vznikl v roce 1962, kdy se 6. listopadu poprvé představil veřejnosti při příležitosti otevření Městského divadla v Děčíně. Orchestr zpočátku zkoušel v městském pivovaru, případně v budově žákovské jídelny. Nyní zkouší v Městském divadle.

Prvním dirigentem byl Václav Nováček, druhým Josef Waldmann. Orchestr měl 10 hráčů prvních houslí, 8 sekundistů, 5 violistů, 6 violoncellistů, 3 kontrabasy, 2 flétny, 2 hoboje, 3 klarinety, 2 fagoty, 4 lesní rohy, 2 trubky a hráče na bicí nástroje.S vyjímkou několika učitelů hudební školy byli všichni hudebními amatéry, tedy lidmi různých profesí. V té době nepotřeboval orchestr profesionální výpomoci.

V roce 1993 odchází Josef Waldmann, dlouholetý šéfdirigent a autor pozoruhodné dramaturgie. Pod jeho taktovkou provedl orchestr takové skladby jako Magnificat J. S. Bacha, Dvořákovu Stabar Mater, Biblické písně, některé symfonie Mozartovy a Beethovenovy, četné sólové koncerty s našimi předními interprety jako klavíristou I. Klánským, houslisty B. Matouškem, P. Messiereurerem, V. Snítilem, I. Štrausem, violoncellisty D. Veisem, E. Rattayem, harfenistkou J. Bouškovou a řadou dalších, neméně významných interpretů a zpěváků.

Dalším dirigentem byl Pavel Holubec(*1973), který vedl náš orchestr v letech 1993 - 2001. V tomto období orchestr provedl řadu významných skladeb jako například Mozartovu symfonii C Dur a Requiem d moll, Fibichovu Kantátu pro sóla, sbor a orchestr "Jarní romance", Bachův Braniborský koncert č. 3, Symfonii č.3 F. Mendelssohna-Bartholdyho a koncerty s instrumentalisty Gabrielou Deméterovou, Janou Bouškovou, Evženem Rattayem a zpěváky Pavlem Horáčkem, Vladimírem Okénkem a dalšími. Pravidelně jsme též spolupracovali s Děčínským pěveckým sborem.

Od roku 2002 do roku 2009 dirigují náš orchestr střídavě Norbert Baxa, šéf opery Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem a Pavel Baxa, sbormistr opery Severočekého divadla opery a baletu v Ústí nad Labem. Posledním koncertem dirigovaným Norbertem Baxou je Galakoncert DSO 3. 11. 2009, po kterém musel spolupráci s námi ukončit pro velké množství profesionálních závazků nejen v Severočeském divadle opery a baletu, ale také v Evropské hudební akademii, AMU v Praze i na hudebních akademiích v zahraničí.

V roce 2009 převzal taktovku Jiří Knotte, pedagog teplické konzervatoře, na které zároveň působí i jako dirigent a sbormistr. Spolupracoval s řadou těles i sólistů coby klavírista a korepetitor. Často je zván na mezinárodní interpretační kurzy a věnuje se též aranžérské činnosti (např. spolupráce s Kamilem Střihavkou, Michalem Pavlíčkem).

Kromě okresu Děčín koncertoval orchestr také v Praze, Prachaticích, Frýdku-Místku, Vansdorfu. Zahraniční koncerty se uskutečnily většinou na základě reciproční výměny s tamními hudebními tělesy. První byl v roce 1967 v Polsku, opakovaně v Německu (Görlitz, Freiberg ), 1989 ve Francii, 1990 v Rakousku, 1993 v Norsku a v roce 2003 na 13. Thúmském srazu orchestrů v Německu.

Od roku 1996 je orchestr právním subjektem a musí zabezpečovat vlastní finanční soběstačnost. Základní finanční zajištění orchestru garantuje město Děčín. Nákladnější projekty se neobejdou bez sponzorů. Zájem města, sponzorů a hlavně děčínského publika o koncertní činnost DSO je zárukou a zároveň závazkem pro další působení orchestru.

 

Zkoušky orchestru:
 každé pondělí
 (kromě července a srpna) 
v 19:00 
Městské divadlo Děčín
Nábor nových členů:
orchestr má zájem o nové hráče skupiny smyčcových nástrojů (housle a viola).